Az Összefogás – 2119 Egyesület célja és tevékenysége

Az Összefogás – 2119 Egyesület párthoz nem kötődő társadalmi szervezet. Közéletiségre szakosodott egyesület, amelynek célja, hogy találkozási és együttműködési lehetőséget teremtsen a Pécelen működő civil szerveződések, és a velük együttműködő, őket támogató, segítő magánszemélyek, jogi személyek számára. Biztosítson önkormányzati képviseletet a pártokhoz nem kötődő, de aktív közéletiséget vállaló polgárok részére. Tevékenységével járuljon hozzá a civil szerveződések társadalmi súlyának növekedéséhez, azok helyi, közéleti aktivitásának erősödéséhez, valamint segítse elő további civil szervezetek létrejöttét.

Az egyesület feladata

Fontos, széles rétegeket érintő társadalmi gondok jelzése, állásfoglalás kialakítása, esetenként megoldási javaslatok kidolgozása.
A különböző politikai elveket valló szervezetek közötti párbeszéd és együttműködés elősegítése Pécel város fejlődése, az itt élők boldogulása érdekében.

A civil szerveződések működési feltételeinek javítása, a szervezetek tevékenységének széleskörű megismertetése, elfogadtatása a közvéleménnyel, a település szempontjából fontos civil tevékenységek koordinációja, valamint a civil szektor megjelenítése, képviselete a döntéshozatal folyamataiban, különös tekintettel a helyi önkormányzatra.
Kapcsolatfelvétel és együttműködés megteremtése az állami szervekkel és azok intézményeivel, a helyi önkormányzattal és intézményeivel, a gazdálkodó szervezetekkel, a hazai, a külföldi és a nemzetközi civil szervezetekkel.

  • Az eltérő gondolkodású, szemléletű közösségek, csoportok közötti kapcsolat és párbeszéd létrejöttének segítése.
  • A civil társadalom nyilvánosságának megteremtése, a szektor tevékenységéről szóló hiteles tájékoztatás elősegítése.
  • Az Egyesület kiemelt feladatának tekinti Pécel város értékeinek megőrzését, új értékek teremtését, valamint Pécel város arculatának alakítását.